3 Αυγ 2009


Προκειμένου να προστατευτεί η υγεία των ασθενών στο ιατρείο μας εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα:
Χρήση γαντιών μιας χρήσης σε κάθε ασθενή, αποστειρωμένα, από λατέξ σε κάθε πράξη.
Ο οδοντίατρος φορά χειρουργική μάσκα, διαφορετική σε κάθε ασθενή και γυαλιά για την αποφυγή πιθανής εκτόξευσης αίματος ή άλλων βιολογικών υγρών καθώς και κατάλληλη ιατρική περιβολή η οποία πλένεται σε υψηλή θερμοκρασία.
Σε κάθε ασθενή χρησιμοποιούνται αποστειρωμένες σιελαντλίες μιας χρήσης, ατομικά ποτηράκια ,βελόνες μιας χρήσης, σύριγγες μιας χρήσης και ειδικό πλαστικοποιημένο χαρτί στην ταμπλέτα το οποίο αλλάζεται μετά από κάθε ασθενή.
Ο εξοπλισμός του ιατρείου και των υπολοίπων χώρων, οι επιφάνειες και τα πατώματα απολυμαίνονται με ισχυρά διαλύματα καθημερινά.
Μετά το πέρας κάθε οδοντιατρικής πράξης τα μεταλλικά εργαλεία τοποθετούνται αρχικά σε απολυμαντικό διάλυμα φαινόλης. Στην συνέχεια ανασύρονται από το απολυμαντικό υγρό και ακολουθεί σχολαστικό βούρτσισμα με καυτό νερό 90oC και σαπούνι.
Εν συνεχεία έκπλυση με καυτό νερό και στέγνωμα με την βοήθεια απορροφητικού χαρτιού.
Τα στεγνά εργαλεία τοποθετούνται για αποστείρωση σε αυτόκαυστο κλίβανο στους 121oC και πίεση 15 p.s.i. για 20 λεπτά.
Τα απορρίμματα συσκευάζονται σε ειδικούς πλαστικούς σάκους
Τα αιχμηρά αντικείμενα τοποθετούνται σε ειδικά πλαστικά δοχεία κίτρινου χρώματος.
Λαμβάνεται πρόληψη για την ασηψία των παροχών νερού και της αναρρόφησης αφού στο μηχάνημα υπάρχει ειδικός μηχανισμός που απολυμαίνει τις σωληνώσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: