18 Φεβ 2019

Μικτή οδοντοφυΐα

Μικτή οδοντοφυΐα

Περίπου στην ηλικία των 6 ετών εμφανίζονται οι μόνιμοι πρώτοι γομφίοι και οι κεντρικοί κοπτήρες. Οι κοπτήρες αντικαθίστανται από τα μετέπειτα μόνιμα δόντια στην ηλικία των 6 έως 8 ετών. Παραλλαγές της σειράς εμφάνισης στην πρώιμη ανάμικτη οδοντοφυΐα συμβαίνουν συχνά μεταξύ του πρώτου γομφίου και του κεντρικού κοπτήρα. Σε πολλά παιδιά ο κεντρικός κοπτήρας είναι το πρώτο μόνιμο δόντι που εμφανίζεται. 


Μετά την ανατολή των πρώτων μόνιμων γομφίων και των κοπτηρων, υπάρχει μια «ήσυχη» περίοδος στην μικτή οδοντοφυΐα από 8 έως 10 ετών, όταν αρχίζει η αλλαγή των κυνοδοντων και των γομφίων. Μετά την εμφάνιση των μόνιμων δεύτερων γομφιών σε ηλικία 12 ετών υπάρχει και πάλι μια μακρά παύση έως ότου οι τρίτοι γομφίοι τελικά εμφανιστούν (αν εμφανιστούν) γύρω στην ηλικία των 20 ετών.

Συχνές διαφοροποιησεις της εμφάνισης των μόνιμων δοντιών στην περίοδο της μικτής οδοντοστοιχίας είναι μεταξύ του δεύτερου προγομφιου και του δευτέρου γομφίου. Η συνηθισμένη διακύμανση στην άνω γνάθο είναι μεταξύ του δεύτερου προγόμφιου (δόντι 5), του δεύτερου γομφίου(δόντι 7), και του κυνοδοντα (δόντι 3).
Σε πολλά παιδιά η σειρά ανατολής είναι 3, 5, 7 ή 5, 7, 3, έναντι της κανονικής ακολουθίας 5, 3, 7.
Σε αντίθεση με τα νεογιλα δόντια , υπάρχει για τα μόνιμα δόντια μια διαφορά λόγω φύλου κατά τη στιγμή της ανατολής. Τα μόνιμα δόντια εμφανίζονται κατά μέσο όρο 4 μήνες αργότερα στα αγόρια σε σχέση με τα κορίτσια.

Οι μόνιμοι κοπτήρες και κυνόδοντες είναι μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα νεογιλά δόντια. Ο χώρος για αυτά τα μόνιμα δόντια παρέχεται από: 
- το μικρό πλεόνασμα του χώρου που βρίσκεται στις περισσότερες πρωταρχικές οδοντοστοιχίες, 
- η μεγαλύτερη κλίση των επιφανειών της άνω γνάθου από τους νεογιλους κοπτήρες, 
- μικρή αύξηση του πλάτους της οδοντικής κεφαλής κατά τη διάρκεια της ανατολής των μόνιμων πρόσθιων δοντιών
Οι νεογιλοι γομφίοι, από την άλλη, είναι μικρότεροι από τους μόνιμους.

E-Dentistry

Δεν υπάρχουν σχόλια: